2012. augusztus 3., péntek

Hogyan iktassuk a mellékelt iratot és a mellékletet?

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § 28. és 29. pontja szerint:
"2. § 28.mellékelt irat: az iratnak nem szerves része, tartozéka, attól - mint kísérő irattól - elválasztható;
2. § 29. melléklet: valamely irat szerves tartozéka, annak kiegészítő része, amely elválaszthatatlan attól;"

Kérdés: Hogyan iktassuk a mellékelt iratot és a mellékletet?

Válasz: A melléklet az irat része. Általában a szerződéseknél találkozhatunk azzal a technikai megoldással, hogy a szerződés szövege csak a szerződés jogi feltételrendszerét tartalmazza, az elválaszthatatlan és számozott mellékletek pedig az egyéb pl. műszaki feltételeket tartalmazzák. Ebben az esetben a szerződés és annak mellékletei egy egész iratot alkotnak, így javasolt egy iktatószámon (alszámon) nyilvántartani valamennyi iratot.

A mellékelt irat a kísérő irattól elválasztható és gyakran a kísérő irat nem tartalmaz semmilyen érdemi információt, ezért nem is iktatjuk, csak a mellékelt irat kap önálló alszámot.
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése