2012. július 30., hétfő

Milyen esetekben válik szét az expediáló és a kézbesítő személye?

A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § 9. és 20. pontja szerint:
"2. § 9. expediálás: az irat kézbesítésének előkészítése, a küldemény címzettjének (címzettjeinek), adathordozójának, fajtájának, a kézbesítés módjának és időpontjának meghatározása;
2. § 20. kézbesítés: a küldeménynek kézbesítő szervezet, személy, adatátviteli eszköz útján történő eljuttatása a címzetthez;"

Kérdés: Milyen esetekben válik szét az expediáló és a kézbesítő személye?

Válasz: Az expediálást, az irat kézbesítésének előkészítését (pl. kiadmányok esetében a hitelesítés megtörténtének, a mellékletek csatolásának ellenőrzését) általában az iratot küldő szervezet végzi, az iratkezelési folyamatának részeként.

A küldő szervezet az expediálást követően, az irat kézbesítésére egy szervezeten kívüli, külső személyt is igénybe vehet (pl. posta, futárszolgálat, stb.), ekkor a kézbesítő a küldő szervezet megbízottja lesz és a küldő szervezetnek felel az irat megfelelő eljuttatásáért a címzett részére.

Az elektronikus iratok (adatátviteli eszköz útján történő) kézbesítésének rendjét a vonatkozó jogszabályok határozzák meg, melyek a küldő szervezet iratkezelési szabályzatába is beépítésre kerülnek.


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése