2012. augusztus 29., szerda

Hogyan lesz egy elfekvő iratkezelési szabályzatból a gyakorlatban jól használható eszköz?

Hogyan építse fel irattári tervét úgy, hogy a polcon porosodó, soha be nem tartott előírásokat tartalmazó dokumentum helyett egy mindennapi munka során használt, az ügyvitelt és iratkezelést megkönnyítő eszközt kapjon?

iratkezelési szabályzat 

Iratkezelési szakmai tapasztalataink alapján, akkor lesz egy vállalkozásnak a polcon porosodó, soha be nem tartott előírásokat tartalmazó iratkezelési szabályzatából a mindennapi munka során használt, az ügyvitelt és iratkezelést megkönnyítő eszköz, ha az iratkezelési szabályzat

tartalmában:
 • a vállalkozásnak a korábbi évek alatt kialakult ügyviteli és iratkezelési gyakorlatán alapul, azt teljes mértékben visszatükrözi,
 • a költségek csökkentése mellett egyszerűsíti a meglévő ügyviteli és iratkezelési gyakorlatot,
 • közérthető módon tartalmazza az ügyviteli folyamatok leírását és azok iratkezeléssel való kapcsolatát,
 • nem tűzi ki célul az ügyvitel minden mozzanatára kiterjedő részletes szabályozást, ha nincs igény rá,
 • mentes a túlzó, a mindennapi munka során leggyakrabban időhiány miatt be nem tartható előírásoktól,
 • kiváltja a korábbi, különböző dokumentumokban szétszórtan még fellelhető iratkezelési rendelkezéseket,
 • nincs ellentétben egyéb szabályzatokkal (pl. Szervezeti és Működési Szabályzattal, ISO Minőségbiztosítási Kézikönyvvel), belső utasításokkal, sot, ahol szükséges, kiegészíti azokat,
 • teljes mértékben megfelel a vállalkozás üzemeltetési, adatvédelmi és biztonsági szabályainak,
 • független a vállalkozásnál éppen használt, aktuális szoftverektől, de melléklete tartalmazhatja az iratkezelő szoftver leírását, felhasználói útmutatóját.
szabályozásában:
 • végigkíséri az irat életútját, teljes körűen szabályozza az iratkezelés, iratmegőrzés, selejtezés rendjét,
 • egységes érkeztetési és iktatási rendet határoz meg,
 • részletesen szabályozza mind a papír alapú, mind az elektronikus iratok kezelését,
 • ügyel arra, hogy az elektronikus iratkezelési előírások betartásához elegendő legyen általános számítógépes felhasználói jártasság,
 • külön szabályozza a bejövő, kimenő, és belső iratok kezelését,
 • figyelembe veszi, hogy nemcsak az iktatással, hanem az egyéb módon nyilvántartott iratok kezelését is fontos szabályozni,
 • kötelező melléklete az irattári terv, amely biztosítja az iratok rendszerezett tárolását, visszakeresését, megőrzését a jogszabályok szerinti időtartamban,
 • a vállalkozásra irányadó iratkezelési és adatvédelmi jogszabályoknak, jogász által is ellenőrzötten, megfelel.
szerkezetében:
 • áttekinthető felépítésű,
 • csak ott használ bekezdésekre és pontokra való utalást és egyéb hivatkozásokat, ahol feltétlenül szükséges,
 • egységes iratkezelési terminológia, az iratkezelési szakmai fogalmak és kifejezések egységes használata jellemzi,
 • rendelkezik iratkezelési fogalomgyűjteménnyel.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése