2012. szeptember 4., kedd

Természetes személyek maradandó értékű iratai


A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény 2. §-ának e) pontja szerint: „ 2. § E törvény hatálya kiterjed
e) az a)-d) pont hatálya alá nem tartozó szervek és természetes személyek tulajdonában lévő maradandó értékű iratra.”

Kérdés: A magánszemélyek mely iratai kerülnek a levéltári törvény hatálya alá?

Válasz: A magánszemélyek (természetes személyek) tulajdonában lévő maradandó értékű iratok kerülnek a levéltári törvény hatálya alá, tekintettel a levéltári törvény céljára: a természetes személyek irathagyatékának maradandó értékű része – a közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak anyagaként vagy védett levéltári anyagként – épségben és használható állapotban a jövő nemzedékei számára is fennmaradjon [1. § b)].

Maradandó értékű irat: a gazdasági, társadalmi, politikai, jogi, honvédelmi, nemzetbiztonsági, tudományos, művelődési, műszaki vagy egyéb szempontból jelentős, a történelmi múlt kutatásához, megismeréséhez, megértéséhez, a közfeladatok folyamatos ellátásához és az állampolgári jogok érvényesítéséhez nélkülözhetetlen, más forrásból nem vagy csak részlegesen megismerhető adatot tartalmazó irat [3. § j)].


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése