2012. szeptember 4., kedd

Elektronikus másolatkészítés


A papíralapú dokumentumokról elektronikus úton történő másolat készítésének szabályairól szóló 13/2005. (X. 27.) IHM rendelet 3. §-a szerint:
„A Pp. által meghatározott szerv, illetőleg személy által az e rendelet szabályai szerint készített elektronikus másolathoz az abban meghatározott joghatások fűződnek.”

Kérdés: Mely esetekben nem elegendő az egyszerű fénymásolat készítése, helyette mikor kell alkalmazni az elektronikus másolatkészítésről szóló rendeletet?

Válasz: A rendelet a közokiratokra, a teljes bizonyító erejű magánokiratokra és a számviteli bizonylatokra terjed ki. Ha az említett papíralapú okiratokról, bizonylatokról az elektronikus másolatkészítésről szóló 13/2005. (X. 27.) IHM szabályait alkalmazva készítünk elektronikus másolatot, akkor az elektronikus másolat ugyanolyan joghatás kiváltására lesz alkalmas, mint az eredeti, papír alapú irat. Az elektronikus másolat elkészítését követően a papír alapú iratot nem semmisíthetjük meg, ha jogszabály az irat papír alapon történő megőrzését írja elő.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése