2012. szeptember 4., kedd

A közlevéltár szervnyilvántartása


A közlevéltárak és a nyilvános magánlevéltárak tevékenységével összefüggő szakmai követelményekről szóló 10/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint:
„A közlevéltár a (2) bekezdésben meghatározott szervekről és ezek iratkezelésének fontosabb adatairól számítógépen, egységes program alkalmazásával nyilvántartást vezet….”

Kérdés: A közlevéltár mely szervekről vezet nyilvántartást?

Válasz: A közlevéltár az illetékességi körébe tartozó közfeladatot ellátó szerveket és a tartós állami tulajdonú társasági részesedéssel működő gazdasági társaságokat veszi szervnyilvántartásba [6. § (2)]. 

A szervnyilvántartás kiterjedhet a nem közfeladatot ellátó szervek maradandó értékű irattári anyagára is, ha azok rendszeres átvételére a szerv a közlevéltárral megállapodást kötött [6. § (3)].

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése